Heeft u een klacht?

Klik hier om het klachtenreglement van de Coƶperatie Limburgse Zorgboeren in te zien.

Heeft u een klacht over onze zorgboerderij, klik dan hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.