Afgelopen dinsdag heeft Hart van Nederland een item gemaakt over Gasterij Bergerbaan naar aanleiding van de impact van het coronavirus op de zorgboerderijen in Nederland. 

Door het coronavirus kunnen de gasten van Bergerbaan niet meer op de zorgboerderij komen. Dit is zorgelijk voor de zorgboerderij, maar ook voor de gasten en hun mantelzorgers. Chantal Versteegen: "Deze mensen hebben de structuur hard nodig. Nu zitten ze thuis en valt alles weg."

Het is vooral de eenzaamheid die hen parten speelt. Zo geeft een gast van Gasterij Bergerbaan aan: "Ik vind het nog erger dan de oorlog. Toen konden we in ieder geval samen zijn. Daarom probeert Gasterij Bergerbaan de zorg op een andere manier in te vullen: "We gaan op huisbezoek bij de mensen waar de nood het hoogst is, maar we kunnen niet bij iedereen langsgaan. Daar is geen beginnen aan." Toch proberen we contact te houden. "We maken filmpjes waarin we bijvoorbeeld laten zien hoe alles op de Gasterij in bloei staat en hoe de vogels hun nestje maken". Op deze manier willen we de gasten betrokken houden bij het wel en wee op de boerderij. 

Daarnaast houdt Gasterij Bergerbaan telefonisch contact met gasten. "Onze oudste gast van 98 jaar verraste me laatst door te vragen of ik hem ook kon beeldbellen", vertelt Chantal. Daarom willen we dit ook vaker gaan doen met de gasten die dit nog kunnen. 

Hoewel de zorg op het moment dus anders wordt ingevuld, maakt Chantal zich ook zorgen over de toekomst: "Ik zie mijn populatie uitdunnen. Ik heb nog nooit zoveel rouwkaarten geschreven. En daarnaast; hoe gaan we die 1,5 meter invullen als we wel weer gasten mogen ontvangen? We hebben echt wel de ruimte, maar ouderen hebben ook fysieke aandacht nodig. Je wilt af en toe een arm om iemand heen kunnen slaan."

Kijk op https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/coronavirus-treft-zorgboerderijen/ voor het artikel van Hart van Nederland.