Voor meer informatie, klik hier

Wat is Huys den Bergen? 
Huys den Bergen is een laagdrempelige 24-uurs woonlocatie voor ouderen die we in het buitengebied van Sevenum willen realiseren.

Wat wordt verstaan onder 24-uurszorg?
24-uurszorg betekent dat we voor ouderen een woonplek bieden waarbij er altijd de mogelijkheid is om lichamelijke zorg te verlenen. Om in Huys den Bergen te kunnen wonen moeten mensen een indicatie hebben voor de wet langdurige zorg.

Waarom willen jullie Huys den Bergen ontwikkelen?
Bij onze dagbesteding zien we hoeveel impact een opname heeft op het leven van de mensen en hun familie. Met Huys den Bergen willen we die impact kleiner maken door de mensen niet uit hun vertrouwde omgeving weg te halen, maar juist een plek te bieden waar ze zich thuis voelen en rustig kunnen genieten van een welverdiende oude dag.

Komt Huys den Bergen in plaats van Gasterij Bergerbaan?
Huys den Bergen wordt een aanvulling op de dagbesteding die we vanuit Gasterij Bergerbaan aanbieden.

Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?
Op het terrein worden 29 appartementen gerealiseerd waarvan er twee grotere appartementen tussen zitten die bedoeld zijn voor echtparen.

Kunnen er ook minder appartementen komen?
We bouwen de appartementen in eigen beheer. Om de financiering van het plan haalbaar te maken zijn de 29 appartementen daarvoor noodzakelijk.

Komen er op termijn nog meer appartementen bij?
Er zijn op dit moment geen plannen om op termijn meer appartementen bij te bouwen. We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Mocht dit ooit actueel worden, dan geldt uiteraard dat we daarvoor de benodigde procedures zullen doorlopen.

Waar komen de appartementen te staan?
De appartementen worden achter de huidige bebouwing gerealiseerd en staan dus aan de achterzijde van de huidige zorgboerderij.

Is er animo voor deze 24-uurszorg?
Ja, er is heel veel vraag naar 24-uurszorg. Er zijn nu al lange wachtlijsten op de beschikbare locaties en met de aanstaande vergrijzing zal de zorgvraag in de periode tussen nu en 2045 verdubbelen.

Wat voor mensen komen er te wonen?
Bij Huys den Bergen willen we ouderen met een zorgvraag een tweede thuis bieden. Ongeacht of men dementie heeft of lichamelijke klachten. De mens staat bij ons centraal, niet de ziekte. We willen ons hierin dus niet beperken tot een specifieke groep.

Wat gebeurt er met de appartementen als er geen zorgbehoevende ouderen wonen?
Door de groeiende zorgvraag en de behoefte van veel mensen in deze regio om in een groene omgeving oud te worden, gaan wij ervan uit dat de appartementen altijd door ouderen met een zorgvraag bewoond zullen zijn. Mocht dit ooit niet meer het geval zijn, dan onderzoeken we samen met bijvoorbeeld de gemeente wat er mogelijk is.

Hoe ver zijn jullie met het proces?
We zitten nu in het proces rondom vergunningsaanvraag en hopen rond het einde van het jaar de vergunning te krijgen.

Leveren de appartementen meer verkeer op in de straat?
De bezoekers van de bewoners leveren mogelijk extra verkeersbewegingen op in de straat. We verwachten dat dit redelijk beperkt blijft en geen overlast zal opleveren.

Mogen de bewoners de hele dag bezoek ontvangen?
Ja, we hanteren geen bezoektijden. Huys den Bergen is het tweede thuis voor de bewoners. Daar past niet bij dat bezoekers een afspraak moeten maken of beperkt worden in wanneer ze mogen komen.

Welke rol heeft Proteion in het project?
We hebben een strategische samenwerking met Proteion, Powered by Proteion. Zij ondersteunen ons bij de diensten om onze bewoners de beste zorg te bieden. Op deze manier is het voor ons mogelijk om dicht bij de bewoners te staan en vullen zij ons met hun expertise aan. Zo bundelen wij onze krachten!

Wordt er ook samengewerkt met andere partijen of organisaties?
We werken al jaren met diverse partijen samen. Denk hierbij aan de Coƶperatie Limburgse Zorgboeren, de gemeente en trajectbegeleiding Hulp bij Dementie.

Welke rol speelt Huys den Bergen in de buurt?
Wij hopen met Huys den Bergen van meerwaarde te kunnen zijn voor het woon- en leefgenot in de buurt. Als we met Huys den Bergen bij kunnen dragen aan de leefbaarheid, sociale contacten of het woonplezier, dan doen we dat. Juist de normale dagelijkse dingen zijn voor onze bewoners zo belangrijk!

Wanneer wordt er gestart met de bouw van de appartementen?
Zodra wij de vergunning hebben, geven wij de aannemer groen licht tot de bouw en ontwikkeling van onze plannen.

Wanneer moeten de appartementen gereed zijn?
De planning is dat de appartementen in de nazomer/herfst van 2022 klaar zijn.

Kan ik als buurtbewoner ook aanspraak maken op een appartement als ik zorgbehoevend word?
Natuurlijk kan een buurtgenoot die een zorgvraag heeft of krijgt bij ons komen wonen. Mits hij een indicatie heeft voor de wet langdurige zorg.

Kan ik vrijwilliger worden of op een andere manier helpen?
Iedereen is welkom om ons te helpen! Juist voor de extra dingen zoals een wandeling of een fietstocht met de duo-fiets zien we een rol weggelegd voor vrijwilligers. De extra activiteiten die zo belangrijk zijn voor onze bewoners.